AKT POŚWIĘCENIA SIĘ 
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA

PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEBIEG 

I.
  Przygotowanie do aktu oddania:
Po duchowym 33-dniowym przygotowaniu następuje akt oddania. Aby go dobrze i w pełni przeżyć - przygotuj to, co ważne:
 
1.   Sprawdź, czy masz cały akt oddania spisany własnoręcznie (robiliśmy to podczas ostatnich dni rekolekcji). Cały akt oddania brzmi następująco:

2.
“Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie,
 
Ja…........................................................................................................... ,
uznając swoją słabość i grzeszność
odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego. 
Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.
 
W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę
w Jezusa Chrystusa - mojego jedynego Pana i Zbawiciela 
Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja”, 
przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.
 
Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości - 
poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu: 
oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę, 
moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,
całe moje życie i moją działalność,
całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, 
nawet wartość dobrych moich uczynków, 
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną 
i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, 
dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie 
i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.
 
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia, 
Ojczyzna i cały świat - stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.
 
Maryjo, moja Matko i Królowo - chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.”
 
3.   Przygotuj świecę. (zapalona świeca symbolizuje odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.
4.   Jeśli akt oddania przeżywasz w domu - przygotuj miejsce, w którym ustawisz Krzyż oraz wizerunek Matki Bożej - przed którymi odmówisz akt oddania.
5.   Ubierz się odświętnie - aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, jakim jest akt oddania
6.   Jeśli masz taką możliwość - przygotuj się do tego, aby po oddaniu się - świętować to wydarzenie w gronie swoich najbliższych. Świętowanie wyraża naszą radość i wdzięczność za łaskę, której doświadczyliśmy.
 
II.  Przebieg aktu oddania
1.  Rozpocznij krótką modlitwą - może to być jakaś pieśń lub np. Litania Loretańska.
2.  Odczytaj powoli akt oddania, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
3.  Po odczytaniu aktu - podpisz się pod nim.
4.   Podziękuj Panu Bogu, uwielbiając Go modlitwą lub śpiewem. Może to być pieśń wyrażająca wdzięczność (np. Te Deum) lub np. odmówienie trzykrotnie: “Chwała Ojcu…”.
5.   Kiedy nadarzy się ku temu sposobność - poproś kapłana o podpisanie Twojego aktu (można wtedy przed kapłanem raz jeszcze go wypowiedzieć). Podpis kapłana jest znakiem jedności z Kościołem oraz wyraża posłuszeństwo i pokorę, które są głównymi cnotami Matki Bożej.
 
III.  Akt oddania przeżywany we wspólnocie parafialnej
Jeżeli rekolekcje odbywały się we wspólnocie - akt oddania może zostać przeżyty wspólnotowo - w postaci spotkania fizycznego (z zachowaniem obowiązujących przepisów) lub w postaci transmisji online.

Przebieg aktu wygląda wtedy tak samo:
1.   Kapłan przewodniczy i prowadzi modlitwę wstępną (można ją ubogacić krótką nauką do wiernych)
2.   Kapłan zapowiada odczytanie oraz intonuje słowa aktu
3.   Kapłan zachęca i przypomina, aby wszyscy uczestnicy podpisali swój akt (podczas aktów składanych w ramach spotkań fizycznych - podpisanie aktu odbywa się najczęściej na ołtarzu, w obecności Najświętszego Sakramentu.
4.   Kapłan prowadzi modlitwę dziękczynną lub krótkie uwielbienie.
Jeżeli akt odbywa się w połączeniu z Eucharystią - może być wypowiedziany w ramach homilii lub bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej.
 
Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań związanych z aktem oddania - prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]

PS.
Bardzo ważne  zaproszenie: https://oddanie33.pl/pierwsze-soboty-miesiaca